wz

Spojová služba aneb radiostanice které používá naše jednotka

zpět na technické prostředky

zpět na hlavní stránku

velitelská radiostanice typu MAXON SL500
vozidlová radiostanice typu MOTOROLA GM360 umístěná v RZA
radiostanice určená pro hasiče typ MOTOROLA GP300
vozidlová radiostanice typu MOTOROLA GM360 umístěná v CAS25
SS - Spojová Služba.
Do tohoto odvětví patří všechny spojové prostředky od vysílaček až po mobilní telefony. Vlastníme radiostanice (RDST) značky Motorola. V RZA máme vozidlovou RDST Motorola GM 320 s numerickou klávesnicí na posílání kódů typické činnosti (KTČ - ty slouží ke zrychlení přenosu aktuálně vykonávaných činností a jsou od 0 po 9. Jejich význam je popsán níže). Jako velitelskou RDST máme ruční RDST Motorola GP 300. V CAS 24 máme taktéž vozidlovou RDST Motorola GM 320 s numerickou klávesnicí, strojnickou
a hasičskou RDST Motorola GP 300. Bohužel pro hasiče máme zatím jednu ruční RDST protože nemáme dostatek peněz na dokoupení ještě alespoň dvou. Dále využíváme služeb RDST Maxon SL 500, kterou má velitel CAS a z níž jdou taktéž posílat KTČ.
V rámci IZS a krizového řízení jsme v roce 2002 dostali mobilní telefon Siemens ME 75, který byl letos vyměněn za novější C 70.

A nyní slibované vysvětlení KTČ:

0 - žádost o spojení (toto používáme pro navázání spojení s operačním střediskem)
1 - výjezd (tento kód se zadává při výjezdu jednotky k události)
2 - příjezd na místo (je to vlastně v době, kdy jednotka dorazí na místo události)
3 - lokalizace (používá se převážně u požárů a je to v době, kdy se požár již dále nešíří.
Jednoduše tehdy, když se daří požár úspěšně likvidovat a nedochází k jeho
rozšiřování.)
4 - likvidace (taktéž převážně u požáru a je to v době úplného uhašení požáru)
5 - odjezd na základnu (odjezd jednotky po ukončení záchranných prací)
6 - příjezd na základnu (po tomto kódu většinou dochází k doplňování vozu hadicemi, vodou
a jinými prostředky použitými k likvidaci události.)
7 - ve stavu (vozidlo je doplněno a připraveno k dalšímu výjezdu)
8 - tento kód je volitelný. Na našich RDST není osazen, ale profi jednotky jej používají třeba
jako signál k otevření vrat od garáže.
9 - nouzové spojení (tento kód se používá pouze v případě nouze a je signálem, že je jednotka
v potížích a žádá o pomoc)