wz
Prostředky chemicko - technické služby

zpět na technické prostředky

zpět na hlavní stránku

CHTS - Chemicko Technická Služba. Do tohoto oboru patří skoro vše, co se u hasičů používá, kromě vozidel a vybraných agregátů. Hlavními prostředky jsou dýchací technika, ochranné obleky a detekční přístroje. U nás používáme dýchací přístroje typu SATURN české výroby. Máme deset rovnotlakých s lahvemi o objemu 5 a 7 litrů natlakovaných na 20 MPa (megapascal). Slouží na ochranu dýchacích cest při požáru před škodlivými a toxickými zplodinami hoření. Tlakové láhve plníme kompresorem STAR IIB. Ochranné obleky máme rovnotlaké typu Sunit V, které používáme při likvidaci létajícího obtížného hmyzu.Ty máme čtyři a dále vlastníme obleky typu SOOCO (Speciální Ochranný Oblek Civilní Obrany), které používáme při čištění kanalizace, nebo odpadu. Z detekční techniky máme harmonikový nasávač na detekční trubičky, ale protože nám došly trubičky, tak jej nepoužíváme (pomocí trubiček zjišťujeme koncentraci škodlivých látek v ovzduší)
SATURN S5 v akci na cvičení jednotky na stanici HZS v Bruntále
volně položený dýchač, po levé straně leží ochranná maska typ CM 5 připojená vrapovou hadicí k lahvi se stlačeným vzduchem
ochranná maska u ochranného oděvu typu SUNIT V
ochranný oděv typu SOOCO
ochranný oděv typu SUNIT V
pouzdro s detekčními trubičkami na harmonikový nasávač
harmonikový nasávač při používání
pohled na harmonikový nasávač