wz
Zdravotnická skupina jednotky

zpět na stránku další činnost jednotky

zpět na hlavní stránku

Každý půlrok jsme byli pravidelně školeni ze zdravovědy, jelikož jsme jezdili k dopravním nehodám.Většinou jsme zasahovali u nehody jako první, po nás dojížděly sanitky RLP a RZA z HZS Bruntál.A proto jsme cítili potřebu znát poskytování první pomoci na maličko vyšší úrovni než jen základy. Požádali jsme proto Červený kříž v Bruntále a ten nám zajistil kurz Dobrovolné sestry.Ten absolvovala větší polovina členů, dokonce se k nám přidaly naše manželky, přítelkyně, kamarádky a kurz absolvovaly s námi.
Během 6-ti měsíců po absolvování výjezdů od nás třičtvrtiny holek odešlo a zůstalo tzv. zdravé jádro. Po dalším roce se k nám přidala učitelka ze zdravotní školy a tři nové děvčata, čistě náhodou přítelkyně našich hasičů.
Nakoupili jsme sadu vakuových dlah, krční límce, vybavený zdravotnický batoh a tašku, evakuační páteřní rám a červené stejnokroje pro děvčata.
Znalosti si procvičujeme na pravidelných cvičeních, soutěži na Slezké Hartě, soutěži Rescue a při výcviku s lezeckým nebo vodním družstvem.
Nejvíce však našlo školení uplatnění u členů kteří poskytli rychle správnou první pomoc v civilním životě, když se stali svědky nehody, nebo byli poblíž místa kde se stal úraz.
Skupinu vede: zatím David Frnka